Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   02.07.2022
  Ocjene nakon popravnog završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   27.06.2022
  Predlog ocjena nakon REDOVNOG završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   19.06.2022
  Rezultati redovnog završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   18.06.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   03.06.2022
  Rezultati drugog redovnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   25.05.2022
  Termini polaganja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   23.05.2022
  Rezultati popravnog prvog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   23.05.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   19.05.2022
  Termin drugog redovnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   11.05.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   10.05.2022
  Termin popravnog prvog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   09.05.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   03.05.2022
  Gostujuće predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   26.04.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   25.04.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   24.04.2022
  Rezultati prvog redovnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   16.04.2022
  Obavještenje o časovima iz Menadžmenta događaja u turizmu (zajednički časovi sa studentima i profesorom WUT, Rumunija )
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   16.04.2022
  Termin za izlaganje seminarskih radova iz predmeta Menadžment događaja u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   11.04.2022
  Gostujuće predavanje - doc.dr Petra Zabukovec sa Univerziteta Primorska u Sloveniji
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   11.04.2022
  Nova objava - 11.04.2022 20:55
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   02.04.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   01.04.2022
  Termin prvog redovnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   29.03.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   28.03.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   22.03.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   21.03.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   15.03.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   14.03.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   07.03.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   06.03.2022
  Termin predavanja - Menadžment događaja u turizmu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   28.02.2022
  Termin vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   26.02.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   20.02.2022
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   23.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog roka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   06.09.2021
  Rezultati prvog septembarskog roka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   26.06.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   17.06.2021
  Rezultati redovnog završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   03.06.2021
  Pregled ostvarenih bodova do završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   03.06.2021
  Termin završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   02.06.2021
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   01.06.2021
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   25.05.2021
  Rezultati drugog redovnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   25.05.2021
  Termin završnog predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   24.05.2021
  Termin popravnih kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   24.05.2021
  Rezultati kolokvijuma - Covid rok
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   19.05.2021
  Vježbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   17.05.2021
  Termin drugog redovnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   11.05.2021
  Termin gostujućeg predavanja - doc. dr Miha Lesjak
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   09.05.2021
  Termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU -   03.05.2021
  Termin vježbi

1 | 2 | 3