Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po uspješno završenom predmetu, student će biti u stanju: Definisati pojmove vezane za društevene uticaje turizma; Identifikovati pozitivne i negativne uticaje turizma; Razumijeti ulogu turizma u smanjenju siromaštva; Identifikovati značaj turizma za osnaživanje položaja žena, njihovo obrazovanje i zapošljavanje; Razumjeti značaj osoba sa invaliditetom i specifičnosti pristupačnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC2x2
122B+3S
MILICA KATNIĆ1x3
122B+3S