Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje i pravilno interpretira osnovne pojmove vezane za menadžment događaja (Event management) - Analizira i interpretira oblike događaja u turizmu i hotelijerstvu - Identifikuje i razumije značaj pojedinih funkcija menadžmenta događaja - Primjenjuje potrebne marketinške, menadžerske i preduzetničke vještine u kreiranju i evaluaciji efekata poslovnih događaja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
64B+21S+6P
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
64B+21S+6P