Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Gradivo koje je student dužan da savlada kako bi položio ispit Javno mnjenje, u najširem smislu, obuhvata: 1. Pojmovno kategorijalno određenje javnog mnjenja; 2. Mjesto, uloga i značaj javnog mjenja u sistemima predstavničke demokratije (javno mnjenja kao četvrta grana vlasti); 3. Činioce političke socijalizacije; 4. Osnove socio-psihološke analize formiranja, razvoja i čvrstine stavova; 5. Ulogu temeljnih društvenih vrijednosti na formiranje javnog mnjenja; 6. Odnos i uticaj političke propaganda na kreiranje javnog mnjenja; 7. Sredstva i metode (npr. tzv. spinovanje) uticaja na javno mnjenje; 8. Metode istraživanja i tumačenja rezultata istraživanja javnog mnjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZLATKO VUJOVIĆ
NEMANJA STANKOV

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Prvi kolokvijum

Ispitna pitanja

Prezentacije (reader) za predavanja

Vježbe

Materijali - vježbe

Materijali - predavanja

Prezentacije