Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Gradivo koje je student dužan da savlada kako bi položio ispit Javno mnjenje, u najširem smislu, obuhvata: 1. Pojmovno kategorijalno određenje javnog mnjenja; 2. Mjesto, uloga i značaj javnog mjenja u sistemima predstavničke demokratije (javno mnjenja kao četvrta grana vlasti); 3. Činioce političke socijalizacije; 4. Osnove socio-psihološke analize formiranja, razvoja i čvrstine stavova; 5. Ulogu temeljnih društvenih vrijednosti na formiranje javnog mnjenja; 6. Odnos i uticaj političke propaganda na kreiranje javnog mnjenja; 7. Sredstva i metode (npr. tzv. spinovanje) uticaja na javno mnjenje; 8. Metode istraživanja i tumačenja rezultata istraživanja javnog mnjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZLATKO VUJOVIĆ
MARKO SAVIĆ

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum i popravni drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Prvi kolokvijum i popravni prvog kolokvijuma

Predavanje

Materijali - vježbe

Materijali - predavanja

Prezentacije

Plan rada - vježbe