Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNO MNJENJE -   15.04.2020
  Materijali - vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNO MNJENJE -   25.03.2020
  Materijali - predavanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNO MNJENJE -   14.02.2020
  Prezentacije
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-JAVNO MNJENJE -   12.02.2019
  Plan rada - vježbe