SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ
ČEDO VELJIĆ2x1
27B
2x1
27B