Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   21.09.2022
  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom -popravni ispit
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   02.09.2020
  Promjena termina
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   25.05.2020
  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   25.05.2020
  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitni termini
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   20.04.2020
  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - obavještenje
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   25.03.2020
  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNI RAD SA LICIMA SA INVALIDITETOM -   11.02.2020
  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - prvo predavanje