SOCIJALNI RAD SA POJEDINCEM


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
42B+10S+2P
2x1
42B+10S+2P