Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.11.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Popravni prvog kolokvijuma

09.11.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Kolokvijum

30.10.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Uvodno predavanje

29.09.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Kolokvijum

11.09.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

02.01.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Ispitni rok

02.01.2020


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Drugi kolokvijum

16.12.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.11.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

04.11.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Kolokvijum i popravni kolokvijum

28.10.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Politička sociologija - stari program

10.10.2019


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Termin ispita

05.12.2018


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Politička sociologija - termin vježbi

11.10.2017


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

Politička sociologija - Uvodne vježbe

09.10.2017


Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-POLITIČKA SOCIOLOGIJA

22.07.2017