POLITIČKA SOCIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ
NEMANJA STANKOV

Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

Popravni drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

Popravni prvog kolokvijuma

Sociologija