INSTALACIJE I OSVJETLJENJE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ2x2
20B
MIHAILO MICEV2x3
4B+29S
MILOVAN RADULOVIĆ2x1
24B+29S+2P