UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORI


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može: 1. Definisati pojam elektromehaničkog konvertora i osnovne zakonitosti koje ga opisuju; 2. Definisati pojam magnetomotorne sile i vezu sa jačinom magnetskog polja i indukcijom u vazdušnom procjepu električne mašine; 3. Izračunati indukovanu ems i razvijeni elektromagnetski moment; 4. Definisati neophodne uslove za formiranje obrtnog magnetskog polja u slučaju stacionarnih namotaja; 5. Definisati pojam idealnog i realnog transformatora, zamjenske šeme i parametara koji se u njoj javljaju; 6. Prepoznati sprege transformatora i tumačiti njihove satne brojeve; 7. Definisati pojam paralelnog rada transformatora i nabrojati uslove koji u tom slučaju moraju biti zadovoljeni; 8. Definisati autotransformator i tumačiti njegove prednosti i nedostatke u odnosu na dvonamotajni transformator; 9. Definisati pojam prelaznih procesa u transformatorima i tumačiti njihov uticaj na sami transformator i njegovo okruženje; 10. Objasni termički prelazni proces u transformatoru smatrajući ga homogenim tijelom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIN KAJEVIĆ1x1
14B+15S+33P
1x3
14B+15S
GOJKO JOKSIMOVIĆ3x1
14B+15S+33P
MOMČILO RADUNOVIĆ1x3
14B+5S

Racunske vjezbe 2

Rezultati popravnog zavrsnog ispita - 10.02.2024 12:56

Termin popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Termin završnog ispita

Termin nadoknade laboratorijskih vježbi