Aldin Kajević


Aldin Kajević
Šifra: 900698
Prezime i ime: Aldin Kajević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Osnove Elektrotehnike I2x21x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Osnovi elektrotehnike I2x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Osnove Elektrotehnike II2x21x10
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Osnove Elektrotehnike1x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije