Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam i navede vrste električnih i magnetnih polja koja postoje u prirodi. 2. Dijeli materijale od praktičnog interesa u električnom i magnetnom pogledu. 3. Definiše i objasni uticaj nehomogenosti na raspodjelu polja. 4. Definiše dinamičko elektromagnetno polje i uslove prostiranja elektromagnetnih talasa. 5. Poznaje osnovne metode rješavanja elektromagnetnih problema. 6. Upotrebljava stečena znanja i vještine iz oblasti elektromagnetike za rješavanje inženjerskih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x4
34B+11S
LUKA LAZOVIĆ1x1
36B+8S+64P
1x4
36B+18S
ANA JOVANOVIĆ3x1
36B+8S+64P
ANA JOVANOVIĆ3x1
3S+46P
2x1
3S+46P

Obavještenje o načinu organizacije ispita u II septembarskom roku

Termini konsultacija

Konačni rezultati ispita sa predlogom ocjena

Termin polaganja pismenog dijela popravnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela ispita

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Predavanja 8 i 9

Predavanje 7

Predavanje 6

Predavanja 4 i 5

Predavanja 1,2 i 3

Stacionarna polja