Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam i navede vrste električnih i magnetnih polja koja postoje u prirodi. 2. Dijeli materijale od praktičnog interesa u električnom i magnetnom pogledu. 3. Definiše i objasni uticaj nehomogenosti na raspodjelu polja. 4. Definiše dinamičko elektromagnetno polje i uslove prostiranja elektromagnetnih talasa. 5. Poznaje osnovne metode rješavanja elektromagnetnih problema. 6. Upotrebljava stečena znanja i vještine iz oblasti elektromagnetike za rješavanje inženjerskih problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x6
30B+2S
LUKA LAZOVIĆ1x1
30B+16S+44P
1x5
30B+16S
ANA JOVANOVIĆ3x1
30B+16S+44P
ANA JOVANOVIĆ3x1
13S+49P
2x1
13S+49P

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Novi termin kolokvijuma

Prijava za polaganje kolokvijuma

Termin konsultacija iz Elektromagnetike

Predavanja 8 i 9

Predavanje 7

Predavanje 6

Predavanja 4 i 5

Predavanja 1,2 i 3

Stacionarna polja