Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Kreira program u programskom jeziku C koji odgovara zadatoj algoritamskoj shemi. 2. Kreira program u programskom jeziku C koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 3. Pravilno koristi strukture za kontrolu toka programa u programskom jeziku C (if selekcija, while i for petlje). 4. Objasni razliku između osnovnih algoritama za pretraživanje i sortiranje nizova. 5. Objasni karakteristike složenih tipova podataka – lista, grafova i stabala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ2x1
36B+24S+44P
SLAVKO KOVAČEVIĆ2x1
18B+12S
STEFAN VUJOVIĆ1x1
18B+12S+44P
2x1
18B+12S
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ2x1
18B+12S+44P

Rezultati nakon septembarskog roka i predlog ocjena

Rezultati nakon prvog septembarskog termina

Konačni rezultati

Termin popravnog završnog ispita

Rezultati ispita i predlog ocjena

Termin završnog ispita i raspored polaganja

Materijal za izradu ispita

Postavka ispita održanog 24. 01. 2023.

Priprema za završni ispit

Postavka kolokvijuma održanog 23. 11. 2022.

Priprema za kolokvijum

Ažurirana peta i šesta prezentacija sa predavanja