PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U EES


Semestar: 1
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje osnovne komande u programima Matlab i Matlab Simulink. 2. Upotrebljava gotove modele elemenata elektroenergetskog sistema (izvora, vodova, transformatora) i koristi ih u simulacijama. 3. Objasni programe u Matlab-u za proračun stacionarnih i tranzijentnih rezima u elektroenergetskim sistemima. 4. Kreira jednostavnu bazu podataka u programu Access.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR ŠĆEKIĆ1x1
9S+1P
MILOŠ JELOVAC1x1
9S+1P
SAŠA MUJOVIĆ1x1
9S+1P

Nastava - 14.10.2021.

Prijava za septembarski rok

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

Popravni završni ispit

Rezultati završnog ispita

Završni ispit