Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

25.01.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin popravnog zavrsnog ispita

18.01.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Rezultati nakon zavrsnog ispita

14.01.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Tacan termin zavrsnog ispita

10.01.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin zavrsnog ispita

31.12.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Nekoliko zadataka sa casova

31.12.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Nova objava - 04.12.2018 12:17

04.12.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Rezultati I kolokvijuma

09.11.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Baza

10.10.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma i popravnog ispita

03.02.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin popravnog kolokvijuma i popravnog zavrsnog ispita

26.01.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Rezultati nakon zavrsnog ispita

12.01.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin popravnog kolokvijuma i popravnog zavrsnog ispita

12.01.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Raspored polaganja zavrsnog ispita

03.01.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin zavrsnog ispita

28.12.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Nastava iz PPR-a

14.12.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin nastave

08.12.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Rezultati kolokvijuma

30.11.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin kolokvijuma

22.11.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin odrzavanja nastave

02.10.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Projektovanje pomoću računara u EES

Termin nastave za cetvrtak, 28.09.2017

27.09.2017