Šćekić Lazar

Šćekić Lazar

saradnik u nastavi | Elektrotehnički fakultet | honorarno

...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES

Rezultati nakon Popravnog kolokvijuma

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES

Termin Popravnog kolokvijuma

Rezultati K2

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES

Rezultati K2

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES

Termin Drugog kolokvijuma

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES

On-line nastava

On line nastava

Rezultati K1

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Upravljanje EES

Rezultati K1