Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: analitički i simulacijama na računaru pristupi analizi inteligentnih sistema automatskog upravljanja; razumije način funkcionisanja raznih tehnika koje se koriste u intelignetnim sistemima automatskog upravljanja (neuralne mreže, fuzzy logika, itd.. ); implementira složeni linearni ili nelinearni algoritam upravljanja; identifikuje, projektuje i implementira odgovarajuću soft-computing tehniku za rješavanje specifičnog inženjerskog problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x1
12B+2S+1P
ŽARKO ZEČEVIĆ3x1
12B+2S+1P