OBJEKTNO ORJENTISANI DIZAJN SOFTVERA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje strukturno i objektno-orijentisao programiranje, kao i da objasni osnovne principe objektno-orijentisanog programiranja. 2. Objasni pojam klase, kao i pridruženih koncepata nasleđivanja i polimorfizma. 3. Kreira program (projekat) u programskom jeziku Java koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 4. Kreira program (projekat) u programskom jeziku Java koji uključuje rad sa više klasa. 5. Kreira program (projekat) u programskom jeziku Java koji uključuje rad sa grafičkim formama. 6. Objasni karakteristike kolekcija u programskom jeziku Java.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ1x1
7S+2P
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ3x1
7S+2P