Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   08.06.2021
  Primjer završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   15.05.2021
  Ažurirana deveta prezentacija sa predavanja
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   07.05.2021
  Ažurirana osma prezentacija sa predavanja
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   23.04.2021
  Ažurirana sedma prezentacija sa predavanja
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   16.04.2021
  Primer prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   12.04.2021
  Postavka prvog kolokvijuma iz prethodnih školskih godina
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   11.04.2021
  Ažurirana šesta prezentacija sa predavanja
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   27.03.2021
  Ažurirane prezentacije sa predavanja (1-5)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   02.03.2021
  Materijal za vježbe
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-Objektno orjentisani dizajn softvera -   18.02.2021
  Prezentacije sa predavanja