Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin popravke kolokvijuma i prezentacije Android aplikacija u septembru

04.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Rezultati ispita i predlog ocjena

29.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Prezentacija Android projekata

06.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Radionica iz Web programiranja

19.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin popravnog kolokvijuma

11.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin drugog kolokvijuma

07.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Priprema za predavanja 13.4.

12.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin prvog kolokvijum

28.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Termin popravnog ispitnog roka u septembru 2017.

04.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Konačni rezultati

30.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Drugi termin prezentacije Android projekata

16.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Čas iz Androida

01.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Prezentacija Android projekata

01.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Objektno orjentisani dizajn softvera

Materijal za drugi čas iz Androida

01.06.2017