ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
13B+1S+1P
MILOŠ DAKOVIĆ1.5x1
13B+1S+1P
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
13B+1S+1P