Elektrotehnički fakultet-RAČUNARI-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže -   17.11.2021
  Postavke zadataka sa vježbi i programi