Elektrotehnički fakultet-RAČUNARI-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže -   19.01.2022
  Popravni kolokvijumi
Elektrotehnički fakultet-RAČUNARI-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže -   21.12.2021
  Predavanja i računske vježbe 22.12.2021.
Elektrotehnički fakultet-RAČUNARI-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže -   30.08.2021
  Obavještenje u vezi septembarskog ispitnog roka