Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne mrežnog dizajna. 2. Opiše osnovne principe projektovanja LAN mreže. 3. Opiše osnovne principe projektovanja WLAN mreže. 4. Opiše osnovne principe projektovanja mreže data centra. 5. Objasni osnove projektovanja IP adresnog plana. 6. Razumije osnove rutiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
20P
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
20P

Rezultati polaganja dodatnog ispitnog roka

Termin polaganja dodatnog ispitnog roka

Rezultati polaganja u trećem septembarskom ispitnom roku

Rezultati polaganja u drugom septembarskom ispitnom roku

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

Rezultati popravnog završnog ispita

Lab. vježba 6

Materijal za 13. i 14. termin predavanja

Termin popravnog I lab. testa

Lab. vježba 5

Lab. vježba 4

Materijal za 8., 9. i 10. termin