Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne mrežnog dizajna. 2. Opiše osnovne principe projektovanja LAN mreže. 3. Opiše osnovne principe projektovanja WLAN mreže. 4. Opiše osnovne principe projektovanja mreže data centra. 5. Objasni osnove projektovanja IP adresnog plana. 6. Razumije osnove rutiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
11P
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
11P

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita

Rezultati polaganja završnog ispita

Izmjena termina polaganja popravnog završnog ispita

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati polaganja prvog kolokvijuma

Pomoćni materijal za spremanje prvog lab. testa

Lab. vježba 6

Materijal za 13. i 14. termin predavanja

Termin popravnog I lab. testa

Lab. vježba 5

Lab. vježba 4