Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne mrežnog dizajna. 2. Opiše osnovne principe projektovanja LAN mreže. 3. Opiše osnovne principe projektovanja WLAN mreže. 4. Opiše osnovne principe projektovanja mreže data centra. 5. Objasni osnove projektovanja IP adresnog plana. 6. Razumije osnove rutiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
6S
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
6S+49P

Izmjena termina održavanja završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma (nakon uvida u radove)

Rezultati kolokvijuma

Termin održavanja lab. testa

Lab. vježba 6

Materijal za 13. i 14. termin predavanja

Termin popravnog I lab. testa

Lab. vježba 5

Lab. vježba 4

Materijal za 8., 9. i 10. termin