TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
28S+9P
MILOVAN RADULOVIĆ3x1
28S+9P