Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade Završnog ispita

18.01.2019


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Promjena termina Završnog ispita

16.01.2019


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon popravka kolokvijuma

26.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati naon drugog kolokvijuma

21.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Termin popravnog kolokvijuma

21.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Raspored grupa za izradu drugog kolokvijuma

17.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon poravka teorijskog i praktičnog dijela prvog kolokvijuma

28.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Termini izrade popravka teorijskog i praktičnog dijela prvog kolokvijuma

14.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon izrade prvog kolokvijuma (P1 praktični dio+K1r teorijski dio)

09.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma

31.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon drugog termina u septembarskom ispitnom roku 2018 godine

10.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon prvog termina u avgustovskom ispitnom roku 2018 godine

29.08.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

16.01.2018


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

28.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

21.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Termin popravnih kolokvijuma

21.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesi

14.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Rezultati prvog kolokvijuma

21.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Raspored polaganja I kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesi

12.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

OBAVJEŠTENJE I kolokvijum

31.10.2017


Primijenjeno računarstvo-Lab View- Tehnološki procesi

Materijali za računske vježbe i linkovi za softver

04.10.2017