Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezutati nakon drugog termina avgustovskog roka

10.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezutati prvog termina avgustovskog roka

29.08.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati sa predlogom ocjena nakon izrade Završnog ispita

18.01.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Promjena termina Završnog ispita

16.01.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravka kolokvijuma

26.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati naon drugog kolokvijuma

21.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin popravnog kolokvijuma

21.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Raspored grupa za izradu drugog kolokvijuma

17.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon poravka teorijskog i praktičnog dijela prvog kolokvijuma

28.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termini izrade popravka teorijskog i praktičnog dijela prvog kolokvijuma

14.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon izrade prvog kolokvijuma (P1 praktični dio+K1r teorijski dio)

09.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Raspored grupa za izradu prvog kolokvijuma

31.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon drugog termina u septembarskom ispitnom roku 2018 godine

10.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon prvog termina u avgustovskom ispitnom roku 2018 godine

29.08.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

16.01.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

28.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

21.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Termin popravnih kolokvijuma

21.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesi

14.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Rezultati prvog kolokvijuma

21.11.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Raspored polaganja I kolokvijuma iz predmeta Lab-View Tehnološki procesi

12.11.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

OBAVJEŠTENJE I kolokvijum

31.10.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Materijali za računske vježbe i linkovi za softver

04.10.2017