Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ZEKOVIĆ

Uvid u radove

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Rezultati kolokvijuma - oba programa

Termin za popravni kolokvijum