Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita Matematike mogu: 1. Rješavati matematičke probleme iz linearne algebre; 2. Rješavati matematičke probleme iz analitičke geometrije u prostoru; 3. Rješavati matematičke probleme diferencijalnog i integralnog računa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ZEKOVIĆ

Uvid u radove

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Rezultati kolokvijuma - oba programa

Termin za popravni kolokvijum