Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Ornament i dekor: 1. Poznaje primjenu ornamenta i dekora kroz globalne epohe u arhitekturi i enterijeru i primjenjenoj umjetnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ