Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita GIS (geografski informacioni sistem): 1. Poznaje osnovna svojstva i komponente geografskih informacionih sistema, njihove funkcije i primjenu u oblasti planiranja prostora; 2. Posjeduje osnovna znanja o strukturi prostornih podataka i njihovom modeliranju (konceptualno, logičko i fizičko); 3. Ima opšti uvid u strukturu geografske baze podataka, njenu arhitekturu, ažuriranje i praktično rukovanje GIS podacima; 4. Poznaje osnove geoprostorne standardizacije (ISO/TC211 i OGC standard) u oblasti geoinformacija na globalnom i nacionalnom nivou; 5. Upoznat je sa osnovama Web GIS-a kao vrstom distribuiranog geografskog informacionog sistema i hibridnim rješenjima (Web server i Web klijent strategija); 6. Upotrebljava informatičke tehnologije i stiče pregled nad mogućnostima komercijalnih i slobodno dostupnih GIS programskih paketa (ESRI ArcGIS arhitektura) i interpretira različite digitalne prikaze za oblast prostornog i urbanističkog planiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija