SPECIJALNE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 4.2
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Specijalne konstrukcije: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ

Nadoknada nastave zbog kašnjenja početka studijske godine

Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja - 2020/21

Ekvivalencija predmeta - preusmjeravanje informisanja

Specijalne konstrukcije - rezultati popravnog zavrsnog ispita i predlog ocjena

Specijalne konstrukcije - rezultati zavrsnog ispita i predlog ocjena

Specijalne konstrukcije - rezultati kolokvijuma

SK - Semestarski rad - 2017/18 - 29.09.2017 10:05

SK - Informacija za studente i plan rada - 2017/18 - 29.09.2017 10:01