SPECIJALNE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 4.2
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Specijalne konstrukcije: 1. Poznaje konstruktivne sisteme i sposoban je da procijeni i odabere adekvatno konstruktivno konstuktivno rješenje, kao i odgovarajuće rješenje materijalizacije, u skladu sa arhitektonskim projektom; 2. Ima sposobnost da sintezno koristi znanje iz konstruktivne i građevinske tematike, kao i poznavanje aktuelnih tehnologija, u procesu projektovanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA RAJKOVIĆ2x1
21S+1P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
21S+1P