REKONSTRUKCIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA


Semestar: 2
ECTS: 2.4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Rekonstrukcija arh.objekata: 1. Ima adekvatno znanje o osnovnim principima i metodama zaštite graditeljske baštine, rekonstrukciji arhitektonskih objekata i odgovarajućoj metodologiji; 2. Posjeduje znanje o kulturnoj i intelektualnoj istoriji, teoriji, tehnologijama i savremenim tendencijama koje su od značaja za zaštitu graditeljske baštine, kao i za arhitektonske intervencije u tom domenu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA LALOŠEVIĆ2x1
9S