Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Metodologija naučno-istraživačkog rada Očekuje se da student, nakon položenog ispita Metodologija naučnog istraživanja: 1. Posjeduje znanja o metodama i postupku izrade naučno-istraživačkog rada, kao i njegovoj tehničkoj obradi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija