POSEBNI PROBLEMI PROJEKTO. ARHI. U URBANIM CJELINA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Posebni problemi projektovanja arhitekture u urbanim cjelinama: 1. Razumije sociološki aspekt arhitekture u urbanim cjelinama; 2. Shvata relevantne probleme projektovanja arhitekture u urbanim cjelinama; 3. Sposoban da učestvuje u izradi ili da samostalno izrađuje djelove tehničke dokumentacije iz oblasti arhitekture u urbanim cjelinama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELJKO RADULOVIĆ

AOP_ocjene januar 20 - 06.02.2020 09:37