ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 7


Semestar: 9
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 7 biti sposoban da: 1. Izradi arhitektonski projekat ključnih djelova putničkih terminala za različite vidove saobraćaja; 2. Poznaje osnovne elemente i međusobne veze saobraćajnih sistema i pripadajućih arhitektonskih objekata, i shodno tome da izvrši njihovu urbanističku postavku; 3. Da izvrši prostorno-funkcionalnu i oblikovno-estetsku analizu ocjenu putničkih terminala i donese sud o njihovom kvalitetu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KATARINA RADEVIĆ2x1
1S
MARIJA MILIKIĆ2x1
1S
VELJKO RADULOVIĆ3x1
1S