EKOLOŠKI PRINCIPI U ARHITEKTURI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ1.5x1
29B+9S+6P
IRENA RAJKOVIĆ1.5x1
29B+9S+6P
DUŠAN VUKSANOVIĆ2x1
29B+9S+6P