EKOLOŠKI PRINCIPI U ARHITEKTURI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se dastudent, nakon položenog ispita Ekološki principi u arhitekturi: 1. Posjeduje adekvatno znanje iz principa održivog razvoja, koje koristi u procesu projektovanja; 2. Razumije uticaj objekta na životnu sredinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA RAJKOVIĆ2x1
25B+17S+9P
KATARINA RADEVIĆ1.5x1
25B+17S+9P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1.5x1
25B+17S+9P