ISTORIJA I TEORIJA URBANIZMA


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Istorija i teorija urbanizma: - Posjeduje znanja iz istorije i teorije urbanizma i shvata njihov značaj i uticaj na savremenu urbanističku misao; - Posjeduje sposobnost kritičke valorizacije teorijskih modela u urbanizmu i razumije njihov uticaj na prostorno-društvene transformacije kroz vrijeme; - Ima sposobnost primjene novih teorijskih urbanističkih modela u praktičnom djelovanju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
26B+28S+4P