ZEMLJIŠNA POLITIKA I PRAVNA REGULATIVA


Semestar: 8
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BOJKOVIĆ2x1
31B+14S+2P