ZAŠTITA I REVITALIZACIJA ARHITEKTONSKOG NASLJEĐA


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA LALOŠEVIĆ2x1
28B+21S+4P
KATARINA RADEVIĆ1x1
28B+21S+4P
NIKOLA BAJOVIĆ1x1
28B+21S+4P