Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MILANOVIĆ1x1
33B+11S+1P
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
33B+11S+1P