Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: 1. razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou B2.2, 2. razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti arhitekture, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou B2.2, 3. ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.2, 4. da integrišući osnovne leksičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite jezičke vještine, na nivou B2.2

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
26B+23S+3P
MAJA MILANOVIĆ1x1
26B+23S+3P