ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I


Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ1x1
38B+4S+9P
MARIJA BOJOVIĆ1x1
38B+4S+9P
MARIJA ĆAĆIĆ1x1
38B+4S+9P
GORAN IVO MARINOVIĆ1x1
38B+4S+9P
RIFAT ALIHODŽIĆ3x1
38B+4S+9P