ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE I


Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 1: 1. Ima sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – kolektivne stambene zgrade, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, odnosno uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA BOJOVIĆ3x1
38B+15S+15P
MARIJA MILIKIĆ1x1
38B+15S+15P
NEMANJA MILIĆEVIĆ1x1
38B+15S+15P
NIKOLINA SEKULOVIĆ1x1
38B+15S+15P
SANJA PAUNOVIĆ ŽARIĆ1x1
38B+15S+15P