MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita Mehanika i otpornost materijala: 1. Razumije osnovne koncepte dimenzionisanja elemenata konstruktivnih sistema; 2. Ima adekvatno znanje o karakteristikama materijala i njihovim osobinama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK1x2
51B+61S+7P
1x3
51B+61S+7P
MILIVOJE ROGAČ1x1
51B+61S+7P
OLIVERA JOVANOVIĆ1x1
51B+61S+7P

Rezultati testa br. 1

Rezultati nakon apsolventskog roka

Rezultati nakon drugog termina polaganja u septembarskom roku

Rezultati nakon polaganja u I terminu septembarskog ispitnog roka

Način polaganja u septembarskom ispitnom roku

Rezultati nakon dodatnog roka iz OM

Rezultati I kolokvijuma - mehanika