MEHANIKA I OTPORNOST MATERIJALA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK1x2
50B+53P
1x2
50B+53P
OLIVERA JOVANOVIĆ1x1
50B+53P
MILIVOJE ROGAČ1x1
50B+53P

Konacni rezultati

Usmeni ispit

Rezultati nakon II termina polaganja u septembarskom ispitnom roku

Rezultati nakon I termina polaganja u septembarskom ispitnom roku

Način polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultati nakon popravnog termina završnog ispita

Rezultati I kolokvijuma - mehanika