ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE II


Semestar: 4
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonsko projektovanje 2: 1. Ima sposobnost da sintetizuje principe, standarde i normative za projektovanje školskih i predškolskih objekata; 2. Prepoznaje funkcionalno-prostorne i kontekstualne vrijednosti školskih i predškolskih objekata; 3. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte školskih i predškolskih objekata različite, razmjere i složenosti, u skladu sa principima održivog razvoja i savremenim prostornim transformcijama; 4. Je sposoban da kritički procijeni kvalitet školskih i predškolskih objekata u konkretnom kontekstu i prema potrebama korisnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ1x1
31B+8S+12P
MARIJA BOJOVIĆ1x1
31B+8S+12P
MARIJA MILIKIĆ1x1
31B+8S+12P
NEVENA MAŠANOVIĆ1x1
31B+8S+12P
SANJA SAVIĆ2x1
31B+8S+12P
1x1
31B+8S+12P